Royal Academy of English

Twoja szansa na opanowanie języka !

Royal Academy of English – jesteśmy szkołą prowadzącą kursy języka angielskiego w małych, kameralnych grupach (2-4 osób) oraz w trybie indywidualnym. Naszym priorytetem jest wspieranie słuchaczy w osiąganiu osobistych i zawodowych celów. Nasz program kładzie największy nacisk na konwersacje oraz żywy język angielski przy użyciu metody bezpośredniej, dzięki której opanujesz język dużo szybciej niż przy tradycyjnych metodach. Korzystamy z nowoczesnych podręczników wydawnictwa Direct Language Lab oferującego dla naszych słuchaczy dodatkowo bezpłatny kurs na platformie e-learningowej oraz nagrania audio!

Jesteśmy członkiem programu partnerskiego British Council – ADDVANTAGE. Pośredniczymy w zapisywaniu kursantów na egzaminy m.in. FCE, CAE, CPE ze zniżką dostępną tylko dla partnerów British Council. Oferujemy również kursy przygotowujące. Cambridge English Language Assessment tworzy wiodące na świecie certyfikaty dla osób uczących się j.angielskiego, certyfikaty te są uznawane przez ponad 20,000 instytucji na całym świecie.
Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00278/2017.

Bezpłatna lekcja angielskiego

Umów się na darmową lekcję próbną. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy, aby ustalić szczegóły. 

Metoda bezpośrednia bywa często nazywana również metodą konwersacyjną, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnej metody gramatyczno-tłumaczeniowej, polega na przyswajaniu konkretnych struktur i zagadnień w sposób naturalny, powtarzając je w kontrolowany sposób, a tym samym zapamiętywaniu ich intuicyjnie. Metoda bezpośrednia jest dynamiczna i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty w zaskakująco szybkim tempie.

Aby osiągnąć swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim, minimalizujemy użycie języka ojczystego podczas zajęć. Konwersacje dotyczą sytuacji z życia codziennego, a dzięki używaniu słów i zwrotów osadzonych w kontekście, nabywamy naturalności w posługiwaniu się językiem obcym, unikając jednocześnie poczucia sztuczności, tak częstej przy tradycyjnej nauce języka opartej na tłumaczeniu gramatyki.

Praca ustna z lektorem to około 80% lekcji- dzięki kontrolowanemu dialogowi pojawiające się błędy językowe lub w wymowie są poprawiane natychmiast- słuchacz powtarza poprawną formę i nie zapamiętuje błędnej. Mówienie i słuchanie to dwie umiejętności najbardziej potrzebne podczas rozmowy i właśnie one są na naszych lekcjach wykorzystywane najbardziej.

Słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie. Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu, poprzez praktyczne ćwiczenia w języku mówionym. Dzięki prowadzeniu zajęć w formie dialogu słuchacz mówi w języku angielskim od początku kursu, zaczynając od  prostych zdań, wydłużając je stopniowo, wraz z nabywaniem kolejnych umiejętności językowych i poszerzaniem zakresu słownictwa.

Tajemnica sukcesu w nauce języka obcego to częste powtórki. Nauka języka u nas polega głównie na wykształceniu umiejętności szybkiego reagowania na usłyszane pytanie w języku obcym, dzięki czemu zaaranżowana sytuacja w sali lekcyjnej przypomina w dużej mierze swobodną konwersację z osobą anglojęzyczną. Rozpoczynając każde zajęcia od powtórzenia wcześniej poznanego materiału, słuchacz lepiej go zapamiętuje, a jego wykorzystanie w rozmowie staje się naturalne i nie powoduje napięcia ani stresu.

Systematycznie badamy postępy słuchaczy i monitorujemy osiągane cele.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu osób w różnych przedziałach wiekowych- od kilkuletnich dzieci po osoby dojrzałe. Dostosowujemy podejście do potrzeb klienta oraz jego temperamentu zachowując przy tym istotę metody- nacisk na mówienie.

Będąc słuchaczem na zajęciach prowadzonych Metodą Bezpośrednią każda z osób jest automatycznie zaangażowana w rozmowę, aktywizuje się. W ten sposób unika biernej obecności na lekcji bez podejmowania inicjatywy, co jest częste przy tradycyjnych metodach nauczania. Dynamiczne tempo sprzyja koncentracji i pozwala maksymalnie wykorzystać czas, pomaga w przełamywaniu oporu i strachu przed mówieniem w języku angielskim.

Masz pytania dotyczące zajęć

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Rekomendacje

Sprawdź swój Angielski! Rozpocznij test już teraz

Messenger
Call Now Button