oferta

Masz pytania dotyczące zajęć? Skontaktuj się z nami

Direct Method

Prowadzimy konwersacje przy użyciu Metody Bezpośredniej, która umożliwia szybkie i bardziej efektywne opanowanie języka.
Podczas nauki Metodą Bezpośrednią wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku.
Wiele osób uczących się języków obcych obawia się mówić. W Metodzie Bezpośredniej opartej w większości na komunikacji werbalnej (95% lekcji), uczeń zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje swój lęk i nieśmiałość.
Gramatyka odgrywa minimalną rolę.
Najważniejsza jest swoboda wypowiedzi, słownictwo i poprawna wymowa.
Nauka języka przy pomocy tej metody jest szybsza i bardziej efektywna dzięki regularnym powtórkom materiału. Dzięki częstym wypowiedziom słuchacz bardzo szybko przyswaja dużą ilość nowych słów w krótkim czasie.
Korzystamy z nowoczesnych podręczników wydawnictwa Direct Language Lab – dla naszych słuchaczy dodatkowo bezpłatny kurs na platformie e-learningowej !

Direct Method Kids

Teraz młodzi odkrywcy mogą wyruszyć w krainę języka angielskiego, zdobywając nowe umiejętności szybko, skutecznie, w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze.
Zajęcia prowadzone przy użyciu metody bezpośredniej są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku. Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą. Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.
Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS.

National Geographic Learning

Podręczniki National Geographic Learning tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.

Kurs National Geographic to:

 • budowanie motywacji uczniów do nauki,

 • poszerzanie wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości,

 • wzbudzanie w słuchaczach ciekawości i lepszego zrozumienia świata,

 • umiejętność krytycznego myślenia oraz selekcjonowania informacji,

 • rozwijanie umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji,

 • budowanie pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi,

 • zdobywanie wiedzy na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów,

 • wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego

  miejsca na ziemi.

Pracując z naszymi podręcznikami, słuchacze uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.

Język angielski + Wiedza, Umiejętności, Wartości

Kurs dla maturzystów

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z j.angielskiego – kurs w kameralnej grupie 4-osobowej Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego – części ustnej i pisemnej.

Nasz kurs to:
– umiejętności rozumienia ze słuchu,
– rozumienia tekstu czytanego,
– stosowania oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
– redagowania tekstów.

Kurs - egzamin ósmoklasisty

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego – kurs w kameralnej grupie 4-osobowej.

Nasz kurs to:
-realizacja zadań pojawiających się na egzaminie i testów egzaminacyjnych
-małe grupy dzięki czemu można świetnie przygotować się do egzaminu
-doskonalenie rozumienie ze słuchu
-Znajomość funkcji językowych
-rozumienie tekstów pisanych
-znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna

Kursy dla firm

 Zajmujemy się prowadzeniem kursów języka angielskiego o tematyce ogólnej – General English oraz biznesowej – Business English, kładąc przede wszystkim nacisk na umiejętność swobodnej komunikacji oraz na zdobycie umiejętności porozumiewania się z zagranicznymi kontrahentami przy użyciu metody bezpośredniej. Dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu, w którym współpraca z firmami zagranicznymi odgrywa istotną rolę. Możliwość lekcji online ! Szybkie i widoczne efekty !

Lekcje online

 • grafik zajęć językowych dostosowujemy do Twoich preferencji
 • uczysz się języka z lektorem na specjalnej platformie komunikacyjnej
 • zajęcia prowadzą lektorzy wyspecjalizowani w zajęciach online
 • realizujemy ustalony z Tobą program: ogólny / biznesowy / specjalistyczny / egzaminacyjny lub konwersacyjny
 • gwarantujemy multimedialne i interaktywne ćwiczenia językowe
 • masz dostęp do współdzielonej wirtualnej tablicy
 • możesz zapisać przebieg zajęć
 • menu w języku polskim
 • dziennik obecności i statystki

Kursy FCE i CAE

Kursy przeznaczone są dla osób, które znają język angielski na poziomach odpowiadających egzaminom: FCE (poziom Upper-intermediate) i CAE (poziom Advanced) i chcą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne przygotowanie do egzaminu poprzez ćwiczenie technik egzaminacyjnych lub strategii egzaminacyjnych.

Masz pytania dotyczące zajęć

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Rekomendacje

Sprawdź swój Angielski! Rozpocznij test już teraz

Messenger
Call Now Button