Kursy angielskiego

Masz pytania dotyczące zajęć? Skontaktuj się z nami

Angielski dla dorosłych 🇬🇧 Direct Method

Certyfikat FCE i CAE
 1. Podczas nauki Metodą Bezpośrednią wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku.
 2. Wiele osób uczących się języków obcych obawia się mówić. W Metodzie Bezpośredniej opartej w większości na komunikacji werbalnej (95% lekcji), uczeń zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje swój lęk i nieśmiałość.
 3. Gramatyka odgrywa minimalną rolę.
 4. Najważniejsza jest swoboda wypowiedzi, słownictwo i poprawna wymowa.

Nauka języka angielskiego przy pomocy tej metody jest szybsza i bardziej efektywna dzięki regularnym powtórkom materiału. Dzięki częstym wypowiedziom słuchacz bardzo szybko przyswaja dużą ilość nowych słów w krótkim czasie.

Kurs angielskiego dla firm 🇬🇧

Kurs angielskiego dla firm Rybnik

Zajmujemy się prowadzeniem kursów języka angielskiego o tematyce:

 • ogólnej General English
 • biznesowej Business English

kładąc przede wszystkim nacisk na umiejętność swobodnej komunikacji oraz na zdobycie umiejętności porozumiewania się z zagranicznymi kontrahentami przy użyciu metody bezpośredniej.

Dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu, w którym współpraca z firmami zagranicznymi odgrywa istotną rolę. Szybkie i widoczne efekty !
Możliwość lekcji online.

Angielski dla dzieci 🇬🇧 Direct Method Kids

Angielski dla dzieci Rybnik
 • Zajęcia prowadzone przy użyciu metody bezpośredniej są wyczekiwane przez dzieci z lekcji na lekcję, bo dzięki nim szybko uczą się porozumiewać po angielsku.
 • Wiele radości przysparza im fakt, że w krótkim czasie potrafią rozmawiać w języku angielskim nie tylko w trakcie lekcji, ale też w różnych sytuacjach poza szkołą.
 • Dużą satysfakcję mogą odczuwać także rodzice, którzy są dumni z tak szybkich postępów swoich pociech.
 • Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka.
 • Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. 
 • Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS.

Bezpłatna lekcja angielskiego

Umów się na darmową lekcję próbną. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy, aby ustalić szczegóły. 

Kurs angielskiego dla maturzystów 🇬🇧

Kurs angielskiego dla maturzystów Rybnik

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kurs w kameralnej 4-osobowej grupie. Dobór materiałów, ćwiczeń i metod dostosowany jest do dwóch głównych części matury z języka nowożytnego – części ustnej i pisemnej.

Kurs angielskiego dla maturzystów: 

 • umiejętności rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • stosowania oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • redagowania tekstów.

Kurs angielskiego 🇬🇧 egzamin ósmoklasisty

Kurs angielskiego 🇬🇧 egzamin ósmoklasisty Rybnik

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego. Kurs w kameralnej grupie 4-osobowej.

Nasz kurs angielskiego to:

 • realizacja zadań pojawiających się na egzaminie i testów egzaminacyjnych,
 • małe grupy dzięki czemu można świetnie przygotować się do egzaminu,
 • doskonalenie rozumienie ze słuchu,
 • znajomość funkcji językowych,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Certyfikat FCE i CAE

Kursy przeznaczone są dla osób, które znają język angielski na poziomach odpowiadających egzaminom: FCE (poziom Upper-intermediate) i CAE (poziom Advanced) i chcą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego. Zajęcia ukierunkowane są na praktyczne przygotowanie do egzaminu poprzez ćwiczenie technik egzaminacyjnych lub strategii egzaminacyjnych.

Sprawdź swój Angielski! Rozpocznij test już teraz

Nauka angielskiego z National Geographic Learning

Podręczniki National Geographic Learning tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.

Kurs National Geographic to:

 • budowanie motywacji uczniów do nauki,
 • poszerzanie wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości,
 • wzbudzanie w słuchaczach ciekawości i lepszego zrozumienia świata,
 • umiejętność krytycznego myślenia oraz selekcjonowania informacji,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji,
 • budowanie pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi,
 • zdobywanie wiedzy na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów,
 • wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.

Bezpłatna lekcja angielskiego

Umów się na darmową lekcję próbną. Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy, aby ustalić szczegóły. 

Rekomendacje

Masz pytania dotyczące zajęć

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Messenger
Call Now Button